Dom dla tych,


      którzy potrzebują waszej miłości i naszej opieki.

Select the search type
  • Site
  • Web
Search


Kto jest naszym klientem

Usługi świadczone w Domu Alzheimer są przeznaczone dla osób, które znalazły się w ciężkiej sytuacji wskutek pogorszenia stanu zdrowia, wymagającego całodobowej kompleksowej specjalistycznej opieki pielęgniarskiej. Naszymi klientami są ludzie przewlekle chorzy – fizycznie i psychicznie, z zespołem Alzheimera lub innymi formami demencji, którym potrzebna jest specjalistyczna opieka medyczna i pomoc innych osób. Z usług społecznych w Domu Alzheimer mogą korzystać również osoby częściowo czy też w całości ubezwłasnowolnione.


Nie możemy służyć ludziom, których stan zdrowia wymaga opieki medycznej w placówce szpitalnej, osobom zależnym od aparatury podtrzymującej podstawowe funkcje życiowe.


Login   |