Domov pro ty,


      kteří potřebují vaši lásku a naši péči.

Select the search type
  • Site
  • Web
Search


Luboš SOBOTKA, Prof. MUDr., CSc

Datum narození:

31. března 1952

Adresa pracoviště:

III. interní gerontometabolická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Vzdělání:

1970-1976 Lékařská fakulta UK Praha

Profesionální kvalifikace:

1997 MUDr., LF UK Praha
1980 CSc., kandidát věd, obor normální a patologická fyziologie UK Hradec Králové
1980 atestace 1. stupně ve vnitřním lékařství - Institut pro další vzdělávání lékařů Praha
1985 atestace 2. stupně ve vnitřním lékařství - Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů Praha
Práce v nemocnicích:
1979-1980 sekundární lékař, II. interní klinika FN Hradec Králové
1980-1984 starší sekundář, II. interní klinika FN Hradec Králové
1984-1989 odborný asistent II. interní katedra LF UK Hradec Králové
1989-1991 docent, II. interní klinika LF UK Hradec Králové
1991-2003 docent, zástupce přednosty kliniky a vedoucí oddělení metabolické a intenzivní péče,    
                  Klinika gerontologická a metabolická FN LF UK v Hradci Králové
2003-dosud   profesor, přednosta Kliniky gerontologické a metabolické FN LF UK v Hradci Králové

Další postgraduální vzdělání:

1987 - postgraduální kurz klinické výživy organizovaný Evropskou společností parenterální a enterální výživy

Ocenění:

1995 - čestná Krufova přednáška na kongresu SSPEV
1995 - čestný člen Lotyšské společnosti parenterální a enterální výživy
2002 – předseda Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP
2006 – čestný člen Polské společnosti klinické výživy a metabolické péče

Další aktivity:

  • člen fakulty pro vzdělávání Basic Educational Course ESPEN, organizovaný Evropskou společností parenterální a enterální výživy
  • 2krát učitelem European Gastrosurgical School - Amsterdam, 1995, 1996
  • 1998 – 2002 člen Councilu Evropské společnosti parenterální a enterální výživy
  • 2003 – 2007  předseda Educational and Clinical Practics committee ESPEN
  • člen redakční rady časopisů Interní medicína pro praxi, Česká geriatrická revue, Praktický lékař,  Hojení ran, Klinická biochemie a metabolismus, Nutrition – USA
  • autor a spoluautor několika monografií věnovaných výživě
  • hlavní editor prvního, druhého, třetího a čtvrtého vydání mezinárodní učebnice Basics in Clinical Nutrition, která byla přeložena do několika světových jazyků.

Naše domovy

Minimize
Občasníky

Minimize

Aktuální jídelní lístek Domova Alzheimer

Minimize

Prospekty

Minimize
   
 Roztoky u Prahy  Darkov

Domov Alzheimer Roztoky u Prahy

Minimize

Představení Domova Alzheimer v Roztokách u Prahy ...domova pro ty, kteří potřebují Vaši lásku a naši péči.

VIDEO: Domov Alzheimer Karviná - Darkov

Minimize

Představení Domova Alzheimer Darkov

Domov Darkov z dronu


Login   |