Domov pro ty,


      kteří potřebují vaši lásku a naši péči.

Select the search type
  • Site
  • Web
Search


Ošetřovatelská péče

Minimize
Ošetřovatelská péči v Domovech Alzheimer je zajišťována odborným zdravotnickým personálem. Registrované všeobecné sestry poskytují základní ošetřovatelskou péči nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Primární péče zahrnuje asistenci při fyzioterapii, bazální stimulaci, paliativní péči, v léčbě bolesti a nutriční péči, vždy pod dohledem příslušných odborníků.
Během výkonu ošetřovatelské péče sestry aktivně přispívají adaptaci klienta na nové situace a prostředí doporučenými komunikačními a aktivizačními technikami.
Péče o klienta s demencí, často zatíženého přítomností více chorob současně, vyžaduje velmi komplexní přístup a týmovou spolupráci lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutů, nutričních specialistů, sociálních pracovníků a v neposlední řadě ošetřujícího personálu a rodinných příslušníků.
Ošetřovatelská péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění každého pacienta.

Naše domovy

Minimize
Občasníky

Minimize

Prospekty

Minimize
   
 Roztoky u Prahy  Darkov

VIDEO: Domov Alzheimer Roztoky u Prahy

Minimize

Představení Domova Alzheimer v Roztokách u Prahy ...domova pro ty, kteří potřebují Vaši lásku a naši péči.

VIDEO: Domov Alzheimer Karviná - Darkov

Minimize

Představení Domova Alzheimer Darkov

Domov Darkov z dronu


Login   |