Domov pro ty,


      kteří potřebují vaši lásku a naši péči.

Select the search type
  • Site
  • Web
Search


Minimize

Mgr. Eva Krůčková

Vrchní sestra Domova Alzheimer Roztoky u Prahy, z.ú.


Po maturitě na SZŠ v Písku nastoupila do nemocnice v témže městě jako sestra u lůžka nejprve na Ortopedicko - traumatologické oddělení a po čtyřech letech na Anesteziologicko-resuscitační oddělení. V roce 1997 přechází do FN Motol na pooperační jednotku dětského kardiocentra. Po třech letech se vrací zpět do jihočeského Písku, kde tři roky pracuje jako sestra V Psychiatrické léčebně u Honzíčka. V roce 2003 nastupuje jako sestra do FN Lochotín na jednotku alogenních transplantací krvetvorných buněk. V roce 2006 opouští nemocniční péči a nastupuje do Alzheimercentra Prácheň v Písku nejprve jako koordinátor bazální stimulace a posléze jako staniční a vrchní sestra. Od roku 2018 v Alzheimercentru pracuje na pozici Metodik vzdělávání a ošetřovatelské péče. V květnu roku 2019 nastupuje jako staniční sestra do DA Roztoky, od listopadu 2019 pak na pozici vrchní sestry. Po odborné činnosti získala specializaci pomaturitním specializačním studiu v Brně obor Ošetřovatelská péče v psychiatrii a Všeobecná sestra v organizaci a řízení práce středních zdravotnických pracovníků. Dále získala bakalářský a posléze i magisterský titul na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Absolvovala taktéž řadu odborných kurzů zaměřených na péči o klienty s demencí a má odborné certifikáty v základním, nástavbovém i inovačním kurzu Bazální stimulace včetně orofaciální stimulace "dle C. Moralese"

E-mail: eva.kruckova@domovalzheimer.cz

Občasníky

Minimize

Aktuální jídelní lístek Domova Alzheimer

Minimize

Prospekty

Minimize
   
 Roztoky u Prahy  Darkov

VIDEO: Domov Alzheimer Roztoky u Prahy

Minimize

Představení Domova Alzheimer v Roztokách u Prahy ...domova pro ty, kteří potřebují Vaši lásku a naši péči.

VIDEO: Domov Alzheimer Karviná - Darkov

Minimize

Představení Domova Alzheimer Darkov

Domov Darkov z dronu


Login   |