Domov pro ty,


      kteří potřebují vaši lásku a naši péči.

Select the search type
  • Site
  • Web
Search


Mgr. Pavlína Kožušníková

Staniční sestra pro sociálně zdravotní oblast

V roce 1989 maturovala na Střední zdravotnické škole Karviná. Profesní dráhu zdravotní sestry začala na chirurgickém oddělení nemocnice Havířov. S přibývajícími pracovními zkušenosti zjistila, že její srdeční záležitosti je péče o seniory. Tímto směrem směřuje svoji profesní karierů. Třináct let působila jako vedoucí pečovatelské služby a domácí péče. Následně se vrátila do zdravotnické oblasti, kde působila jako staniční sestra LDN a následné péče. Pro odborné činnosti získala v roce 2013 specializaci v interních oborech absolvovala certifikované kurzy bazální stimulace, paliativní péče ve zdravotnických zařízení. Celoživotní vzdělávání v roce 2015 na Ostravské univerzitě – Fakulta sociálních studií získáním titulu Bc. V oboru sociální práce. Úplné vysokoškolské vzdělání získala na téže univerzitě a fakultě v roce 2019 získáním titulu Mgr. V oboru Koordinace rehabilitace a dlouhodobě zdravotně sociální péče. Je aktivní členkou České asociace sester.

E-mail: pavlina.kozusnikova@domovalzheimer.cz

Občasníky

Prospekty

   
 Roztoky u Prahy  Darkov

VIDEO: Domov Alzheimer Roztoky u Prahy

Představení Domova Alzheimer v Roztokách u Prahy ...domova pro ty, kteří potřebují Vaši lásku a naši péči.

VIDEO: Domov Alzheimer Darkov

Představení Domova Alzheimer Darkov

Domov Darkov z dronu


Login   |