Domov pro ty,


      kteří potřebují vaši lásku a naši péči.

Select the search type
  • Site
  • Web
Search


Mgr. Leona Seberová

Ředitelka Domova Alzheimer Darkov z.ú.


Maturovala na SZŠ v Karviné, vzápětí nastoupila do Nemocnice Karviná - Ráj na oddělení anesteziologicko-resuscitační péče, kde pracovala na pozicích anesteziologická sestra, sestra pro intenzívní péči a sestra pro rychlou záchrannou službu. V roce 2004 završila odborné znalosti a dovednosti státní zkouškou. Bakalářským studiem v oboru Speciální pedagogika na Slezské univerzitě v Opavě získala status sociálního pracovníka. V roce 2013 dokončila úplné vysokoškolské vzdělání na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde absolutoriem v oboru marketingu, managementu a ekonomice neziskových organizací, obdržela magisterský titul. 24 letou praxi u lůžka zúročila na pozici vrchní sestry, na kterou byla přijata na jaře roku 2014 společností Domov Alzheimer Darkov. Od roku 2017 vykonává v této společnosti funkci statutárního zástupce.

E-mail: leona.seberova@domovalzheimer.cz

Naše domovy

Občasníky

Aktuální jídelní lístek Domova Alzheimer

Prospekty

   
 Roztoky u Prahy  Darkov

VIDEO: Domov Alzheimer Roztoky u Prahy

Představení Domova Alzheimer v Roztokách u Prahy ...domova pro ty, kteří potřebují Vaši lásku a naši péči.

VIDEO: Domov Alzheimer Karviná - Darkov

Představení Domova Alzheimer Darkov

Domov Darkov z dronu


Login   |