Domov pro ty,


      kteří potřebují vaši lásku a naši péči.

Select the search type
 • Site
 • Web
Search


Kdo je naším klientem

Pobytová sociální služba v našem domově je určená pro osoby s chronickým duševním onemocněním (různé typy demence, např. Alzheimerova nemoc) vč. chorob přidružených (osoby s jiným zdravotním postižením), které dosáhly věku alespoň 27 let (dospělí 27 – 64 let, mladší senioři 65 – 80 let a starší senioři nad 80 let), mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a potřebují částečnou nebo úplnou pomoc jiné osoby v oblasti sociální a zdravotní péče.
Cíle poskytované služby:
 • Zajistit klientovi kvalitní sociální, ošetřovatelskou a zdravotně ošetřovatelskou péči prostřednictvím kvalifikovaného personálu
 • Naplňovat jednotlivé potřeby a přání klientů individuálním přístupem a péčí
 • Motivovat a podporovat klienta k zachování soběstačnosti v základních činnostech sebeobsluhy
 • Podporovat klienta v udržení sociálních vazeb a kontaktu s rodinou

Pro dosažení našich cílů:
 • Zajišťujeme pravidelná odborná školení a semináře pro pracovníky v přímé péči (pracovníci v sociálních službách a nelékařský zdravotnický personál)
 • Individuálně plánujeme poskytovanou péči
 • Organizujeme volnočasové aktivity
 • Vytváříme sociálně rehabilitační programy
 • Zajišťujeme společenské akce
Při poskytování sociální služby se řídíme a dodržujeme tyto zásady:
 • Respektování potřeb klientů
 • V maximální možné míře respektujeme individuální potřeby jednotlivých klientů, které společně naplňujeme v rámci poskytování sociálních služeb, ošetřovatelství, terapeutických služeb či volnočasových aktivit
 • Respekt a ochrana práv
 • Uvědomujeme si, že diskrétnost je důležitým prvkem při jednání a zacházení s našimi klienty. Diskrétnost zachováváme při získávání informací poskytnutých našimi klienty. Samozřejmý je pro nás princip: mlčenlivosti informovaného rozhodování nestrannosti ochrany práv

   

 • Řádný průběh sociální služby
 • Máme písemně zpracovány metodické pokyny, vnitřní pravidla, pracovní postupy, které zaručují řádný průběh poskytování sociální služby a podle nich postupujeme

     

 • Odbornost
 • Máme vzdělaný a kvalifikovaný personál, který si neustále doplňuje poznatky za účelem zkvalitňování poskytované péče. Sledujeme vývoj v oblasti výzkumů z oblasti geriatrie či Alzheimerovi nemoci a nové postupy po konzultaci s lékaři a klienty zavádíme do naší péče.

  Naše domovy

  Minimize
  Občasníky

  Minimize

  Prospekty

  Minimize
     
   Roztoky u Prahy  Darkov

  VIDEO: Domov Alzheimer Roztoky u Prahy

  Minimize

  Představení Domova Alzheimer v Roztokách u Prahy ...domova pro ty, kteří potřebují Vaši lásku a naši péči.

  VIDEO: Domov Alzheimer Karviná - Darkov

  Minimize

  Představení Domova Alzheimer Darkov

  Domov Darkov z dronu


  Login   |