Domov pro ty,


      kteří potřebují vaši lásku a naši péči.

Select the search type
  • Site
  • Web
Search


Aktuality

 
     
9. července 2021  06:00 dop.

S ohledem na aktuálně platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR sdělujeme, že návštěvy v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy z.ú. jsou od 8.6.2021 možné, a to výhradně při splnění níže uvedených opatření:

 

Návštěvy budou probíhat po předchozím objednání, které organizuje sociální pracovnice Bc. Kateřina Špalková (tel.: 735 170 211, e-mail: katerina.spalkova@domovalzheimer.cz).

 

Systém nahlášení návštěvy v Domově:

-          zavolejte sociální pracovnici (nikdo jiný nemá kompetence návštěvy domlouvat),

-          dohodněte si termín (den) a čas návštěvy,

-          návštěvy budou probíhat v PO – PÁ, vždy ve 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hodin

Návštěvy budou probíhat v místnosti kavárny v počtu maximálně 2 dospělé osoby na jednoho klienta nebo na terase Domova. Délka návštěvy je stanovena na maximální možnou dobu 30 minut, kdy vždy po ukončení návštěvy bude prostor dezinfikován.

 

Podmínky návštěv:

-            do zařízení bude umožněn vstup za účelem návštěvy pouze osobě, která:

o   se před zahájením návštěvy podrobí POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 provedeného zdravotnickým pracovníkem Domova, a to s negativním výsledkem;

o   prokazatelným způsobem doloží, že nejdéle před 7 dny před zahájením návštěvy absolvovala RT-PCR vyšetření nebo nejdéle před 72 hodinami před zahájením návštěvy absolvovala POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který byl proveden odborným způsobem ve zdravotnických zařízeních (ordinace lékaře, nemocnice, odběrové místo atd.), nebo

o   byla očkována proti onemocnění COVID-19, a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

§   od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo

§   od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dnů,

a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

o   prokazatelným způsobem doloží, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní.

-          navštěvující osoba nesmí jevit žádné příznaky onemocnění COVID-19, musí být vybavena vlastními osobními ochrannými pomůckami dýchacích cest, a to minimálně respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a tyto bude po dobu návštěvy používat,

-          návštěva obdrží ochranný plášť a ochranné rukavice,

-          po ukončení návštěvy předejte svého blízkého sestře/pečovatelce a odevzdejte ochranný plášť,

V případě příznivého počasí bude možné absolvovat návštěvu na terase nebo zahradě Domova.

Občasníky

Minimize

Prospekty

Minimize
   
 Roztoky u Prahy  Darkov

VIDEO: Domov Alzheimer Roztoky u Prahy

Minimize

Představení Domova Alzheimer v Roztokách u Prahy ...domova pro ty, kteří potřebují Vaši lásku a naši péči.

VIDEO: Domov Alzheimer Darkov

Minimize

Představení Domova Alzheimer Darkov

Domov Darkov z dronu

Minimize

Login   |