Domov pro ty,


      kteří potřebují vaši lásku a naši péči.

Select the search type
  • Site
  • Web
Search


Aktuality

 
     
22. března 2021  08:00 odp.

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 18.3.2021 č. 297 jsou s účinností od 20.2.2021 umožněny za určitých podmínek návštěvy klientů pobytových zařízení sociálních služeb s tím, že režimová opatření si určují pobytová zařízení. S ohledem na výše uvedené usnesení tímto sdělujeme, že návštěvy v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy z.ú budou možné od 22.3.2021 a to výhradně při splnění níže uvedených opatření:

Návštěvy budou probíhat po předchozím objednání, které organizuje sociální pracovnice Bc. Kateřina Špalková (tel.: 735 170 211, e-mail: katerina.spalkova@domovalzheimer.cz).

Systém nahlášení návštěvy v Domově:
- zavolejte sociální pracovnici (nikdo jiný nemá kompetence návštěvy domlouvat),
- dohodněte si termín (den) a čas návštěvy,
- návštěvy budou probíhat v PO – PÁ, vždy ve 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hodin,
- v jeden čas je možné navštívit vždy pouze jednoho klienta, tj. celkový počet návštěv na den jsou 4.
Návštěvy budou probíhat v místnosti kavárny v počtu maximálně 2 dospělé osoby na jednoho klienta. Délka návštěvy je stanovena na maximální možnou dobu 30 minut, kdy vždy po ukončení návštěvy bude prostor dezinfikován.

Podmínky návštěv:
- do zařízení bude umožněn vstup za účelem návštěvy pouze osobě, která:
o se před zahájením návštěvy podrobí POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 provedeného zdravotnickým pracovníkem Domova, a to s negativním výsledkem. POC test však nelze provést u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem a u osob, kterým byl v posledních 3 dnech proveden test metodou RT-PCR nebo POC test s negativním výsledkem, nebo
o prokazatelným způsobem doloží, že nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy absolvovala RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který byl proveden odborným způsobem ve zdravotnických zařízeních (ordinace lékaře, nemocnice, odběrové místo atd.), nebo
o prokazatelným způsobem doloží, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19, nebo
o má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynuto nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19- každá navštěvující osoba musí být vybavena vlastními osobními ochrannými pomůckami dýchacích cest, a to minimálně respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a tyto bude po dobu návštěvy používat,
- návštěva obdrží ochranný plášť a ochranné rukavice,
- vyvarujte se možným dotekům mezi vámi a klientem (chráníte převážně klienta),
- po ukončení návštěvy předejte svého blízkého sestře/pečovatelce a odevzdejte ochranný plášť,
- vycházka mimo areál Domova není možná. V případě příznivého počasí bude možné absolvovat návštěvu
- na terase nebo zahradě Domova.

Děkujeme za pochopení

Občasníky

Minimize

Prospekty

Minimize
   
 Roztoky u Prahy  Darkov

VIDEO: Domov Alzheimer Roztoky u Prahy

Minimize

Představení Domova Alzheimer v Roztokách u Prahy ...domova pro ty, kteří potřebují Vaši lásku a naši péči.

VIDEO: Domov Alzheimer Darkov

Minimize

Představení Domova Alzheimer Darkov

Domov Darkov z dronu

Minimize

Login   |