Domov pro ty,


      kteří potřebují vaši lásku a naši péči.

Select the search type
  • Site
  • Web
Search


Aktuality

 
     
17. prosince 2020  02:28 odp.

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 30.11.2020 č. 1264 jsou s účinností od 5.12.2020 umožněny za určitých podmínek návštěvy klientů pobytových zařízení sociálních služeb s tím, že režimová opatření si určují pobytová zařízení a navazující usnesení Vlády ČR ze dne 14.12.2020 č. 1325.

S ohledem na výše uvedené usnesení tímto sdělujeme, že návštěvy v Domově Alzheimer Most z.ú budou možné pouze při splnění níže uvedených opatření:

 

Návštěvy budou probíhat po předchozím objednání, které organizují sociální pracovnice:

Bc. Martina Jonášová (tel.: 601 271 171) martina.jonasova@domovalzheimer.cz      Martina Kočerová, DiS. (tel.: 601 271 176) martina.kocerova@domovalzheimer.cz.

(nikdo jiný nemá kompetence návštěvy objednávat, žádáme o respektování daného)

 

 Termín návštěv: od 17.12.2020 do 23.12.2020 včetně soboty a neděle od 14 do 17   hodin

 

Systém objednání návštěvy v Domově:
- návštěvu je možné objednat v pracovní dny od 8.00-15:30 hod

- souběžně mohou probíhat pouze 2 návštěvy u různých klientů

- délka návštěvy je 30 minut
- dohodněte si termín (den) a čas návštěvy

Návštěvy budou probíhat ve vymezených místnostech, v počtu maximálně 2 dospělé osoby na jednoho klienta. Délka domluvené návštěvy je stanovena na maximální možnou dobu 30 minut, kdy vždy po ukončení návštěvy bude prostor dezinfikován.

Vycházky mimo domov:
-
vycházka mimo Domov nesmí přesáhnout 6 hodin (tzv. propustka)

 

Podmínky návštěv:
- do zařízení bude umožněn vstup za účelem návštěvy pouze osobě, která prokazatelným způsobem doloží, že nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy absolvovala RT-PCR vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS Cov-2 s negativním výsledkem
- každá navštěvující osoba musí být vybavena vlastními osobními ochrannými pomůckami dýchacích cest, a to minimálně respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a tyto bude po dobu návštěvy používat
- návštěva si při vstupu do zařízení vydezinfikuje ruce a z dezinfekčního stojanu si odebere ochranné rukavice, ústenku
- vyvarujte se možným dotekům mezi vámi a klientem (chráníte převážně klienta),
- po ukončení návštěvy předejte svého blízkého sestře/pečovatelce

 

Jakýkoliv kontakt mezi klientem a návštěvou musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem. Jsme si vědomi toho, že jste své seniory neviděli velmi dlouhou dobu, nicméně naším hlavním cílem je jejich ochrana.

Děkujeme za pochopení          


 

 

Občasníky

Minimize

Prospekty

Minimize
   
 Roztoky u Prahy  Darkov

VIDEO: Domov Alzheimer Roztoky u Prahy

Minimize

Představení Domova Alzheimer v Roztokách u Prahy ...domova pro ty, kteří potřebují Vaši lásku a naši péči.

VIDEO: Domov Alzheimer Darkov

Minimize

Představení Domova Alzheimer Darkov

Domov Darkov z dronu

Minimize

Login   |