Domov pro ty,


      kteří potřebují vaši lásku a naši péči.

Select the search type
  • Site
  • Web
Search


Aktuality

 
     
4. května 2019  08:00 odp.
Zbyněk Gembiczki, MBA se z postu ředitele v Darkově přesunul na post ředitele v Roztokách u Prahy. S nástupem nové paní ředitelky, od ledna 2019, však jeho práce v Roztokách končí. Zeptali jsme se tedy nejen na rozdíly mezi oběma Domovy, ale také na to, kam povede jeho cesta dál…

V Darkově jste působil jako ředitel více jak tři roky a nyní jste funkci ředitele zastával v Roztokách u Prahy přes půl roku. Jak vnímáte rozdíl mezi těmito zařízeními?
Rozdíl je obrovský téměř ve všech ohledech. Darkov je oproti Roztokám velké zařízení, kde se pohybuje mnohem více zaměstnanců i klientů. Z pohledu provozu a řízení je to tak něco zcela úplně jiného. V Darkově jsem zkontroloval provoz a obešel jsem budovu za 15 min., v Roztokách mi to trvalo 2 min.. No a časově náročnější je pak cokoli co se řeší ohledně provozu nebo služeb. Tam, kde jsem naopak rozdíl nevnímal až tak velký, jsou samotní lidé. Na první pohled by se mohlo zdát, že povaha „pražáků“ a „ostraváků“ bude jiná, ale opak je pravdou. Dobrosrdečnost lidí pracujících v sociálních službách je stejná tady, tam i jinde.¨

Jak reagovali na změnu vedení samotní zaměstnanci?
Já myslím, že dobře. Základem ředitele v tomto ohledu je bez pochyby komunikace. Tady se mi povedlo navázat pracovní vztahy mezi mnou a zaměstnanci velmi rychle. V Roztokách je menší pracovní kolektiv než v Darkově, a tak jsem se každodenně mohl setkat téměř s každým pracovníkem. Vyžadoval jsem práci, kolegyně z vedení domova, paní Vorbachová, Kaiprová a Yehia mi v tom pomohly a zaměstnanci za to v konečném důsledku byli vděčni.

Jak konkrétně jste měnil přístup k zaměstnancům?
Řešil jsem hlavně nastavení podmínek pro zaměstnance, které budou poplatné dnešní době. Mluvili jsme normálně, jako rovný s rovným a zjistil jsem, že ani navýšení práce není problém, když ho já jako ředitel vnímám. Práce v sociálních službách je fyzicky i psychicky velmi náročná a je třeba se o své zaměstnance starat, tak jako se oni starají o naše klienty. Když uděláte některé kroky nad rámec standardu vůči zaměstnancům, jako je např. koupě zmrzlin, vody, ovoce a dalšího pro jejich potřebu v rámci zpříjemnění jejich pracovní směny - např. v letních, úmorných dnech a oni vidí, že máte o jejich práci zájem, vyjdete zaměstnancům vstříc, postaráte se o to, aby se v práci cítili dobře, promluvíte s nimi jinak než pracovně, vše Vám to vrátí prostřednictvím své práce. Věřím, že spokojení zaměstnanci jsou velkou vizitkou kvalitního fungování firmy.

Čemu jste na zařízení v Roztokách věnoval největší pozornost?
Prioritou z hlediska provozu pro mě bylo „naplnit“ Domov a zajistit v té době chybějící personál. Největší pozornost jsem pak věnoval lidem, tedy našim z a mě s t n a n ců m a klientům. Začal jsem vyžadovat aktivnější přístup k práci, ale také ke každodenním aktivitám našich klientů. Obě strany si ve finále tento přístup chválili. Když jsem přišel, měl jsem pocit, že se personál i klienti v některých dnech dostávají do stereotypu, a tím pádem do jakési nudy. To se stává všude a je pak třeba si toho včas všimnout a zareagovat. Myslím, že tady se nám to povedlo.

V jakých oblastech tedy došlo ke konkrétním zlepšením vůči klientům?

Předně bych chtěl říci, že nic nebylo mimo standard, ani po zdravotní stránce v péči vůči klientům či z pohledu technického zajištění nebo volnočasových aktivit. Byl tady třeba spíše více probudit „lidský“ faktor. Zaměřil jsem se v první řadě na péči a žití klientů v Domově. Po domluvě se zaměstnanci jsme společně zlepšili a zkvalitnili některé úkony, ať už v oblasti hygienické péče a používaných zdravotnických prostředků a pomůcek, tak i změnou aktivit nebo odpočinku.

Nyní opouštíte druhý post ředitele zařízení v rámci sítě Domovů Alzheimer. Co Vás tedy čeká dál?
Právě teď mám na stole rozpracované a rozjednané asi 3 projekty. Jedná se nejen o nová zařízení, ale také tipování nových lokalit, měst nebo samotných objektů. Toto je dlouhodobý proces, který vyžaduje mnoho času a jednání.

Prozradíte nám, co máte tedy konkrétně v plánu pro rok 2019?
S definitivní platností mohu oznámit, že ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku nás čeká otevření našeho nového Domova, který se nachází v Mostě. Předpokládám, že aktivně se právě tomuto začnu věnovat asi od dubna. Na řadu tak přijde nábor nových zaměstnanců, přijímání přihlášek našich budoucích klientů, nastavování spolupráce s dalšími subjekty a mnoho dalšího, včetně zahájení samotného provozu.

Kolik zaměstnanců budete přijímat a jaká je kapacita lůžek pro klienty nového Domova Alzheimer v Mostě?
Celkem budeme přijímat okolo 70 stálých zaměstnanců od zdravotnického personálu, přes technické až po vedoucí zaměstnance. Další pak budou určitě na dohody nebo jako externí pracovníci. Lůžek máme připravených celkem 96 a kontaktní formulář je k dispozici na našich webových stránkách www.domovalzheimer.cz.

Jak se do Mostu připravujete Vy osobně?
Beru to jako další část mé práce, novou výzvu, kterou chci odvést co nejlépe. V ideálním případě bych chtěl zahájit provoz zařízení a vytipovat jeho nové vedení asi do půl až tři čtvrtě roku od otevření.
Od zaměstnanců budu vyžadovat v první řadě kvalitní práci a plnění povinností. Samozřejmě chci i na tomto zařízení nastavit lidský přístup kloubený s kvalitně odvedenou prací. Každý musí vědět, co má dělat a jaké jsou jeho povinnosti.

Zvládáte v rámci Vaší práce a vcelku náročného cestování také relaxovat?
O víkendech ano. Odpočinkem je pro mě sport, který zvládám někdy i v pracovním týdnu. Rád hraji tenis, jezdím na kole, chodím plavat, cvičit. No a někdy je to prostě jen nic nedělání, které doporučuji každému.
Občasníky

Minimize

Prospekty

Minimize
   
 Roztoky u Prahy  Darkov

VIDEO: Domov Alzheimer Roztoky u Prahy

Minimize

Představení Domova Alzheimer v Roztokách u Prahy ...domova pro ty, kteří potřebují Vaši lásku a naši péči.

VIDEO: Domov Alzheimer Karviná - Darkov

Minimize

Představení Domova Alzheimer Karviná - Darkov

Minimize

Login   |