Domov pro ty,


      kteří potřebují vaši lásku a naši péči.

Select the search type
  • Site
  • Web
Search


 
     
18. července 2016  08:40 odp.
V úterý dne 12. července nás v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy navštívila paní nadpraporčice Bc. Markéta Klvaňová z Policie České republiky, oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství hl. m. Prahy. Naši klienti byli seznámeni se zásadami správného a bezpečného chování v rámci přednášky na téma „Osobní bezpečí“. Více

12. července 2016  10:15 dop.
V pátek 8.7. 2016 vystoupila v zrcadlové jídelně pro klienty DA Darkov skupina Písklata, která hraje a zpívá poslechovou hudbu 60. - 90. let minulého století. Více

21. června 2016  10:05 odp.
Ani se tomu nechce věřit, že jsou tomu již 2 roky, kdy jsme otevřeli Domov Alzheimer Roztoky u Prahy, o. p. s.
Jak ten čas letí! 2. června 2016 jsme společně s klienti, jejich rodinami, zaměstnanci a hosty, oslavili 2. výročí otevření našeho domova. Již dva roky poskytujeme pobytové služby seniorům s demencí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, ať již z důvodu věku nebo zdravotního stavu. Hlavní důraz přitom klademe na spokojenost klientů a na to, aby se zde cítili jako doma. Více

20. června 2016  01:10 odp.

V úterý 22. června od 13.30 hod se v zrcadlovém sále Domova Alzheimer Darkov uskuteční odborná konference na téma „Stáří jako přirozený společenský fenomén. Konference je akreditována Českou alzheimerovskou společností a je určena především odborníkům v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro seniory. Na přednášce vystoupí zajímaví hosté, podrobnosti naleznete v programu ZDE.

 Více

13. června 2016  11:11 odp.
V pátek 10.6.2016 se v Karviné jako každý rok konal Den Karviné, jehož součástí byl i Veletrh sociálních služeb. Letos poprvé se na tomto veletrhu prezentoval i náš Domov Alzheimer Darkov.  Více

3. června 2016  08:37 odp.
Ve čtvrtek 2.6.2016 přišly do našeho domova potěšit naše klienty se svým vystoupením Mažoretky Michelle pod vedením své vedoucí paní Polákové. Mažoretky Michelle Karviná vznikly v roce 2008. Navštěvují je děvčata ve věku od 8 do 15 let. Účastní se domovských i mezinárodních soutěží. Více

3. června 2016  08:28 odp.

V rámci dopolední aktivizace našich klientů je pravidelně používána metoda biblioterapie, kterou našim klientům zprostředkovává zkušená knihovnice paní Malovcová z Regionální knihovny Karviná.

 Více

31. května 2016  08:06 odp.
Ve čtvrtek 19.5.2016 v odpoledních hodinách přišla naše klienty do Domova v Darkově potěšit svým tanečním vystoupením mládež z Dětského domova SRDCE. Děti si pro naše klienty připravily dvě taneční vystoupení. Návštěvníci našim klientům předvedli klasický i moderní tanec, neopomněli také prvky akrobacie.

 

 Více

24. května 2016  10:06 odp.
Prof. Luboš Sobotka CSc. se narodil v roce 1952 v Praze. Dnes je přednostou III. Interní gerontometabolické kliniky FN v Hradci Králové, členem výboru České společnosti parenterální a enterální výživy a odborným garantem Domova Alzheimer. Více

4. května 2016  10:30 odp.
Už pořadové číslo 6 má Občasník, ve kterém se dočtete, jak jsme v našich Domovech prožili uplynulé měsíce a co se pro naše klienty chystáme v těch následujících. Dozvíte se něco více o službách denního stacionáře, na slovíčko o správném stravování si odskočíme s naším odborným garantem prof. MUDr. Lubošem Sobotkou CSc. a něco málo o sobě prozradí vedoucí kuchařka DA Darkov Alena Hoková. Více

Naše domovy

Minimize

 Občasníky

Minimize

Prospekty

Minimize
   
 Roztoky u Prahy  Darkov

Domov Alzheimer Roztoky u Prahy

Minimize

Představení Domova Alzheimer v Roztokách u Prahy ...domova pro ty, kteří potřebují Vaši lásku a naši péči.


Login   |